Leczenie protetyczne

Protetyka zajmuje się nie tylko uzupełnianiem braków w uzębieniu czy przywracaniem utraconych funkcji narządu żucia, ale również poprawą estetyki zębów.

Zastosowanie LICÓWEK umożliwia rozwiązanie wielu problemów estetycznych w sytuacjach, gdy struktura zęba jest zdrowa i twarda. Główną zaletą licówek jest minimalna ingerencja w tkankę zębową – w trakcie szlifowania usuwa się bardzo cienką (około 0,5 mm) warstwę szkliwa na powierzchni wargowej. Szlifowanie ma na celu stworzenie miejsca dla materiału, z którego wykonana jest licówka. Z kolei KORONY wykonuje się w przypadkach, w których, ze względu na zniszczenie, nie da się całkowicie odbudować tkanek metodami poprzez wypełnienie materiałem kompozytowym lub stosując licówki. MOSTY to stałe uzupełnienia protetyczne, które uzupełniają niewielkie braki zębowe. Każda nawet pojedyncza luka stwarza zagrożenie dla sąsiadujących z nią zębów. Mają one tendencję do pochylania się, a nawet przesuwania w kierunku wolnej przestrzeni. Większe braki w uzębieniu często są przyczyną patologicznego starcia pozostałych zębów, ich rozchwiania, a także problemów estetycznych czy upośledzenia funkcji narządu żucia.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ ZOBACZ LEKARZY CENNIK